KontaktyAdresa:

Rosinská cesta 13
010 08, Žilina


Tel.:

041 / 555 55 10
041/555 55 00
Fax: 041/500 50 45
E-mail: vo@kinekus.sk

 

severné Slovensko (p. Krajčíková)
0905 598 240, krajcikova@kinekus.sk

stredné Slovensko (p. Súkeníková)
0905 599 355, sukenikova@kinekus.sk

západné Slovensko (p. Mehlyová)
0905 598 643, mehlyova@kinekus.sk

východné Slovensko (p. Szkanderová)
0905 598 603, szkanderova@kinekus.sk

 

Reklamačné oddelenie:


Tel: 0917 787 938
Email: kubekova@kinekus.sk

 

Kinekus Veľkoobchod - sídlo:

KINEKUS VO s.r.o.

Rosinská 13

010 08 Žilina

IČO: 51119595

IČ DPH: SK2120598634